Prenatalna i ginekološka molekularna dijagnostika

AGC laboratorija Vam pruža uslugu neinvazivne prenatalne dijagnostike – Veriseq NIPT® test pomoću kojeg je moguće ustanoviti iz krvi majke tri najčešća genetička sindroma- Down sy., Edwards sy. I Patau sy. Pored toga, Veriseq NIPT® testom je moguće i izvršiti determinaciju spola ploda.

Pored navedenog, u AGC laboratoriji je moguće izvršiti genetsku analizu trombofilije koja je čest uzrok ponavljajućih gubitaka trudnoće, analizu trisomija iz amnionske tečnosti, analizu Y hromosoma kod muškaraca, molekularnu analizu neplodnosti kod žena i muškaraca i tako dalje.

Namijenjena je svim parovima koji nisu u mogućnosti ostvariti začeće, ženama koje su doživjele spontani pobačaj i parovima koji žele već od desete sedmice trudnoće neinvazivnom metodom saznati da li plod ima jedan od tri navedena sindroma i spol djeteta.

Usluge i cijene

Kliknite na svaku pojedinačno za više informacija.

QF-PCR - analiza amnionske tečnosti

QF-PCR analiza trisomija 13, 18, 21 i XY hromosoma. Analiza elektroferograma na SeqStudio Genetic Analyzeru. Kao uzorak se uzima amnionska tečnost i rezultati budu u roku od 3 radna dana. Analiza se radi kao alternativa kariotipizaciji koja je ekstenzivnija i duže traje. Metoda je 99,9% pouzdana.

Molekularna analiza SYCP3 gena

Sekvencioniranje i analiza do 9 egzona gena SYCP3 odgovornog za ponavljajuće gubitke trudnoće. Uzorak je samo jedna boca krvi.

Molekularna analiza gena FOXD1

Forkhead box D1 je protein koji je kod ljudi kodiran genom FOXD1. Bolesti povezane s FOXD1 uključuju Hypertrichosis Universalis Congenita, Ambras tip i Ureteral Disease.

Molekularna analiza trombofilije

Sekvenciranje šest riziko faktora odgovornih za nasljednu trombofiliju: MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI1, Faktor XIII, Faktor V i Faktor II. Posebno se preporučuje trudnicama koje imaju historiju gubitka trudnoće. Kao uzorak se uzima krv.

Molekularna analiza mikrodelecija Y hromosoma

Analiza AZFa, AZFb i AZFc regiona Y hromosoma. Navedeni regioni, odnosno mikrodelecije na navedenim regionima, mogu biti uzrok nemogućnosti ostvarivanja trudnoće. Kao uzorak se uzima krv.

Panel za istraživanje nepolodnosti kod žena

Real-time PCR metoda detekcije mutacija na 84 gena uključena u implantaciju embrija, signalnu transdukciju, ćelijski ciklus, koagulaciju, apoptozu itd.

Molekularna analiza neplodnosti kod muškaraca

Real-time PCR test za simultanu analizu 84 gena asocirana sa spermatogenezom, oplodnjom, diferencijacijom muškog ploda, ćelijskim ciklusom itd.

PGD

Preimplantacijska genetska dijagnostika

Premetilacijski test

Test se radi na HPV pozitivnim ženama i analiziraju se mutacijske promjene tkiva cerviksa. Na molekularnom nivou se utvrđuje metiliranost (utišavanje) dva tumor supresorska gena. Negativan rezultat garantuje odsutstvo bolesti najmanje godinu dana. Analiza se vrši iz posebno dizajniranog brisa koje bi Vam dostavila naša laboratorija. Dostupan je veliki broj naučnih članaka na ovu temu koje bi Vam također rado poslali ako budete zainteresirani.

h

Želite znati više?

Dostupan je veliki broj naučnih članaka na ovu temu koje bi Vam također rado poslali, upišite Vašu email adresu i odaberite temu koja vas zanima.

Vama ili nekom iz porodice je potrebna pomoć?

Popunite formular ispod ili nas pozovite na +387 (0) 33 671 234 kako bismo stupili u kontakt

Kontakt informacije

+387 (0) 33 671 234

+387 (0) 33 538 100

Olovska 67

Olovska 67, 71000 Sarajevo, BiH