Onkogenetika

ALEA Genetički Centar Vam nudi uslugu sekvenciranja gena na nasavremenijim instrumentima što garantuje preciznost i senzitivnost analiza. Sekvenciranje gena, koji su bitni za dijagnostiku, prognozu i tretman različitih vrsta kancera, se obavlja na sekvenceru nove generacije – Ion S5™ System.

U AGC laboratoriji možete dobiti uslugu analize različitih mutacija iz plazme ili tkiva kancera. Korištenjem najsavremenijeg uređaja QX200 Droplet Digital PCR System-a za veoma preciznu detekciju nisko frekventnih mutacija pacijent može imati tačan uvid stanja kancera. Pomoću ddPCR uređaja u mogućnosti smo pružiti uslugu najsavremenije analize tečne biopsije onkoloških pacijenata kojom se iz plazme pacijenta potencijalno detektuju patogene mutacije na ciljanim genima.
Analize iz oblasti onkogenetike su svakako najpotrebnije i najvažnije pacijentima koji boluju od nekog vrsta kancera zbog dijagnoze, prognoze i tretmana bolesti.

Usluge i cijene

Kliknite na svaku pojedinačno za više informacija.

Sekvenciranje BRCA 1 i 2 gena | 900KM

Next Generation Sequencing panel za detekciju somatskih mutacija na tkivu pacijenta. Panel pokriva kompletne BRCA1 i BRCA2 gene

Onkološki panel sekvenciranja - preko 50 gena | 2200KM

Next Generation Sequencing panel za detekciju somatskih mutacija u tkivu pacijenata oboljelih od karcinoma pluća i debelog crijeva. Panel obuhvata preko 50 gena (KRAS, BRAF, NRAS, TP53, PIK3CA itd) uključena u tumorsku genezu, predikciju i terapiju. Analiza ovih gena predstavlja zlatni standard molekularne patologije u svijetu zbog donošenja informativne odluke ljekara o terapiji pacijenta.

Molekularna analiza KRAS gena (G12/G13) (tkivo) | 200KM

Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Ovom metodom je moguće detektovati jedan mutirani alel u 10 000 normalnih alela. Visoko se preporučuje molekularna analiza KRAS gena zbog terapije onkoloških pacijenata.

Molekularna analiza KRAS gena (G12/G13) (tečna biopsija) | 400KM

Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%.  Ovom metodom je moguće detektovati jedan mutirani alel u 10 000 normalnih alela. Visoko se preporučuje molekularna analiza KRAS gena zbog terapije onkoloških pacijenata. Moguće je raditi analizu iz tečne biopsije što predstavlja potpuno neinvazivnu metodu, kao i odličan način za praćenje bolesti.

Molekularna analiza BRAF gena (V600E) (tkivo) | 200KM

Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Ovom metodom je moguće detektovati jedan mutirani alel u 10 000 normalnih alela. Posebno je značajna analiza kod melanoma, zbog primjene pametne terapije.

Molekularna analiza BRAF gena (V600E) (tečna biopsija) | 400KM

Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Ovom metodom je moguće detektovati jedan mutirani alel u 10 000 normalnih alela. Posebno je značajna analiza kod melanoma, zbog primjene pametne terapije. Test je moguće raditi iz tečne biopsije.

Molekularna analiza NRAS gena (G12/13) (tkivo) | 200KM

Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Analiza je značajna zbog primjene pametne terapije.

Molekularna analiza NRAS gena (Q61) (tkivo) | 200KM

 Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Analiza je značajna zbog primjene pametne terapije.

Molekularna analiza NRAS gena (Q61) (tečna biopsija) | 400KM

 Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Analiza je značajna zbog primjene pametne terapije i test je moguće raditi iz tečne biopsije.

Molekularna analiza EGFR gena (L858R mutacija iz uzorka tkiva) | 180KM

 Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Riječ je o detekciji specifične mutacije koja je jako bitna zbog primjene pametne terapije, posebno kod karcinoma pluća. Riječ je o inhibitorima tirozin kinaze.

Molekularna analiza EGFR gena (L861Q mutacija iz uzorka tkiva) | 400KM

 Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Riječ je o detekciji specifične mutacije koja je jako bitna zbog primjene pametne terapije, posebno kod karcinoma pluća. Radi se o inhibitorima tirozin kinaze. Test je moguće raditi iz tečne biopsije.

Molekularna analiza EGFR gena (T790M mutacija iz uzorka tkiva) | 200KM

 Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Riječ je o detekciji specifične mutacije koja je jako bitna zbog primjene pametne terapije, posebno kod karcinoma pluća. Ova mutacija je specifična zato što se javlja kao stečena mutacija i u koliko je prisutna znači da pametna terapija koja je primjenjivana više neće djelovati i treba je promijeniti.

Molekularna analiza EGFR gena (T790M mutacija iz uzorka tečne biopsije) | 400KM

 Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Riječ je o detekciji specifične mutacije koja je jako bitna zbog primjene pametne terapije, posebno kod karcinoma pluća. Ova mutacija je specifična zato što se javlja kao stečena mutacija i u koliko je prisutna znači da pametna terapija koja je primjenjivana više neće djelovati i treba je promijeniti. Test je moguće raditi i iz tečne biopsije.

Molekularna analiza EGFR gena (del19 mutacija iz uzorka tkiva) | 180KM

 Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Riječ je o detekciji specifične mutacije koja je jako bitna zbog primjene pametne terapije, posebno kod karcinoma pluća.

Molekularna analiza EGFR gena (del19 mutacija iz uzorka tečne biopsije) | 400KM

 Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Riječ je o detekciji specifične mutacije koja je jako bitna zbog primjene pametne terapije, posebno kod karcinoma pluća. Test je moguće raditi i iz tečne biopsije.

Mikrosatelitska nestabilnost | 300KM

 Molekularna analiza na 8 različitih biomarkera uporednom analizom brisa bukalne sluznice pacijenta i tkiva na SeqStudio sekvenceru. Test se radi zbog prognoze. Naime, kanceri za mikrosatelitski stabilnim tumorom su povezani sa lošijom prognozom.

Sekvenciranje i analiza C-KIT-a (GIST) | 400KM (po egzonu)

 Sangerovo sekvenciranje egzona 8, 9, 11, 13 i 17. Ovaj gen je asociran sa GIST-om i sa leukemijom.

EndoPredict | Po dogovoru

 EndoPredict pruža informacije za personalizirano planiranje liječenja za pacijente oboljele od karcinoma dojke. Metoda je bazirana na analizi tumorskih gena u kombinaciji sa prognostičkim faktorima kao što su nodalni status i veličina tumora. Analiza se vrši na tkivu pacijenta.

h

Želite znati više?

Dostupan je veliki broj naučnih članaka na ovu temu koje bi Vam također rado poslali, upišite Vašu email adresu i odaberite temu koja vas zanima.

Vama ili nekom iz porodice je potrebna pomoć?

Popunite formular ispod ili nas pozovite na +387 (0) 33 671 234 kako bismo stupili u kontakt

Kontakt informacije

+387 (0) 33 671 234

+387 (0) 33 538 100

Olovska 67

Olovska 67, 71000 Sarajevo, BiH