Onkogenetika

ALEA Genetički Centar Vam nudi uslugu sekvenciranja gena na nasavremenijim instrumentima što garantuje preciznost i senzitivnost analiza. Sekvenciranje gena, koji su bitni za dijagnostiku, prognozu i tretman različitih vrsta kancera, se obavlja na sekvenceru nove generacije – Ion S5™ System.

U AGC laboratoriji možete dobiti uslugu analize različitih mutacija iz plazme ili tkiva kancera. Korištenjem najsavremenijeg uređaja QX200 Droplet Digital PCR System-a za veoma preciznu detekciju nisko frekventnih mutacija pacijent može imati tačan uvid stanja kancera. Pomoću ddPCR uređaja u mogućnosti smo pružiti uslugu najsavremenije analize tečne biopsije onkoloških pacijenata kojom se iz plazme pacijenta potencijalno detektuju patogene mutacije na ciljanim genima.
Analize iz oblasti onkogenetike su svakako najpotrebnije i najvažnije pacijentima koji boluju od nekog vrsta kancera zbog dijagnoze, prognoze i tretmana bolesti.

Usluge i cijene

Kliknite na svaku pojedinačno za više informacija.

Sekvenciranje BRCA 1 i 2 gena

Next Generation Sequencing panel za detekciju somatskih mutacija na tkivu pacijenta. Panel pokriva kompletne BRCA1 i BRCA2 gene

Onkološki panel sekvenciranja - preko 50 gena

Next Generation Sequencing panel za detekciju somatskih mutacija u tkivu pacijenata oboljelih od karcinoma pluća i debelog crijeva. Panel obuhvata preko 50 gena (KRAS, BRAF, NRAS, TP53, PIK3CA itd) uključena u tumorsku genezu, predikciju i terapiju. Analiza ovih gena predstavlja zlatni standard molekularne patologije u svijetu zbog donošenja informativne odluke ljekara o terapiji pacijenta.

Molekularna analiza KRAS gena (G12/G13) (tkivo)

Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Ovom metodom je moguće detektovati jedan mutirani alel u 10 000 normalnih alela. Visoko se preporučuje molekularna analiza KRAS gena zbog terapije onkoloških pacijenata.

Molekularna analiza KRAS gena (G12/G13) (tečna biopsija)

Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%.  Ovom metodom je moguće detektovati jedan mutirani alel u 10 000 normalnih alela. Visoko se preporučuje molekularna analiza KRAS gena zbog terapije onkoloških pacijenata. Moguće je raditi analizu iz tečne biopsije što predstavlja potpuno neinvazivnu metodu, kao i odličan način za praćenje bolesti.

Molekularna analiza BRAF gena (V600E) (tkivo)

Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Ovom metodom je moguće detektovati jedan mutirani alel u 10 000 normalnih alela. Posebno je značajna analiza kod melanoma, zbog primjene pametne terapije.

Molekularna analiza BRAF gena (V600E) (tečna biopsija)

Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Ovom metodom je moguće detektovati jedan mutirani alel u 10 000 normalnih alela. Posebno je značajna analiza kod melanoma, zbog primjene pametne terapije. Test je moguće raditi iz tečne biopsije.

Molekularna analiza NRAS gena (G12/13) (tkivo)

Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Analiza je značajna zbog primjene pametne terapije.

Molekularna analiza NRAS gena (Q61) (tkivo)

Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Analiza je značajna zbog primjene pametne terapije.

Molekularna analiza NRAS gena (Q61) (tečna biopsija)

Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Analiza je značajna zbog primjene pametne terapije i test je moguće raditi iz tečne biopsije.

Molekularna analiza EGFR gena (L858R mutacija iz uzorka tkiva)

Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Riječ je o detekciji specifične mutacije koja je jako bitna zbog primjene pametne terapije, posebno kod karcinoma pluća. Riječ je o inhibitorima tirozin kinaze.

Molekularna analiza EGFR gena (L861Q mutacija iz uzorka tkiva)

Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Riječ je o detekciji specifične mutacije koja je jako bitna zbog primjene pametne terapije, posebno kod karcinoma pluća. Radi se o inhibitorima tirozin kinaze. Test je moguće raditi iz tečne biopsije.

Molekularna analiza EGFR gena (T790M mutacija iz uzorka tkiva)

Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Riječ je o detekciji specifične mutacije koja je jako bitna zbog primjene pametne terapije, posebno kod karcinoma pluća. Ova mutacija je specifična zato što se javlja kao stečena mutacija i u koliko je prisutna znači da pametna terapija koja je primjenjivana više neće djelovati i treba je promijeniti.

Molekularna analiza EGFR gena (T790M mutacija iz uzorka tečne biopsije)

Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Riječ je o detekciji specifične mutacije koja je jako bitna zbog primjene pametne terapije, posebno kod karcinoma pluća. Ova mutacija je specifična zato što se javlja kao stečena mutacija i u koliko je prisutna znači da pametna terapija koja je primjenjivana više neće djelovati i treba je promijeniti. Test je moguće raditi i iz tečne biopsije.

Molekularna analiza EGFR gena (del19 mutacija iz uzorka tkiva)

Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Riječ je o detekciji specifične mutacije koja je jako bitna zbog primjene pametne terapije, posebno kod karcinoma pluća.

Molekularna analiza EGFR gena (del19 mutacija iz uzorka tečne biopsije)

Detekcija rijetkih mutacija pomoću droplet digital PCR-a (ddPCR). Prag detekcije mutacija je 0,01%. Riječ je o detekciji specifične mutacije koja je jako bitna zbog primjene pametne terapije, posebno kod karcinoma pluća. Test je moguće raditi i iz tečne biopsije.

Mikrosatelitska nestabilnost

Molekularna analiza na 8 različitih biomarkera uporednom analizom brisa bukalne sluznice pacijenta i tkiva na SeqStudio sekvenceru. Test se radi zbog prognoze. Naime, kanceri za mikrosatelitski stabilnim tumorom su povezani sa lošijom prognozom.

Sekvenciranje i analiza C-KIT-a (GIST)

Sangerovo sekvenciranje egzona 8, 9, 11, 13 i 17. Ovaj gen je asociran sa GIST-om i sa leukemijom.

EndoPredict

EndoPredict pruža informacije za personalizirano planiranje liječenja za pacijente oboljele od karcinoma dojke. Metoda je bazirana na analizi tumorskih gena u kombinaciji sa prognostičkim faktorima kao što su nodalni status i veličina tumora. Analiza se vrši na tkivu pacijenta.

h

Želite znati više?

Dostupan je veliki broj naučnih članaka na ovu temu koje bi Vam također rado poslali, upišite Vašu email adresu i odaberite temu koja vas zanima.

Vama ili nekom iz porodice je potrebna pomoć?

Popunite formular ispod ili nas pozovite na +387 (0) 33 671 234 kako bismo stupili u kontakt

Kontakt informacije

+387 (0) 33 671 234

+387 (0) 33 538 100

Olovska 67

Olovska 67, 71000 Sarajevo, BiH